YellowJacket

cosy_canyonblock hecho en 10:21.10 ( Pepo 10:26.85 ) (+12 KZ points)
kz_kzro_winter hecho en 11:46.28 ( Pepo 13:29.59 ) WR!! (+60 KZ points)
kz_kzsca_ancientblock hecho en 04:12.45 ( Pepo 04:16.16 ) (+10 KZ points)
kz_mages_courtyardez hecho en 06:33.97 ( Pepo 06:57.04 ) (+12 KZ points)
kz_mages_courtyard hecho en 14:23.72 ( Pepo 14:31.08 ) (+12 KZ points)
kz_real_islands hecho en 07:32.28 ( Pepo 07:33.39 ) (+12 KZ points)
px_pharoah hecho en 02:22.54 ( MWAA 02:28.57 ) (+13 KZ points)

MWAA

kzra_axn_tamlair hecho en 02:00.63 ( MWAA 03:09.40 ) (+10 KZ points)
kz_kz-endo_yamatai hecho en 04:40.38 ( MWAA 05:07.23 ) (+13 KZ points)
kz_kzro_roscbhop hecho en 02:11.49 ( MWAA 02:13.74 ) (+12 KZ points)
xj_ap_hollywood hecho en 01:27.60 ( YellowJacket 01:34.66 ) (+12 KZ points)

rawe

kz_facility hecho en 01:46.79 ( Memories 01:49.04 ) (+12 KZ points)
kz_wsp_marioland hecho en 03:53.53 ( rawe 03:54.77 ) WR!! (+63 KZ points)

marc0z]

kz_kzdk_droughthop hecho en 02:29.92 ( rawe 02:31.30 ) (+15 KZ points)

Sario

mto_desolate2 hecho en 02:11.99 ( marc0z 02:16.87 ) (+16 KZ points)

Demos Rechazadas:
MWAA [ kzra_axn_tamlair_MWAA_0249.72.rar ] - Demo Superada
YellowJacket [ kz_kz-endo_yamatai_YellowJacket_0452.38.rar ] - Demo Superada
MWAA [ kz_kzro_roscbhop_MWAA_0213.44.rar ] - Demo Superada
nucleO [ kz_kzro_roscbhop_nucleO_0213.13.rar ] - Demo Superada
MWAA [ px_pharoah_MWAA_0225.35.rar ] - Demo Superada
YellowJacket [ px_pharoah_YellowJacket_0227.15.rar ] - Demo Superada
nucleO [ radon_desertpassage_rAppin_0147.11.dem.rar ] - Demo mal escrita
nucleO [ radon_desertpassage_rAppin_0147.11.rar ] - La demo fue enviada por otro player
nucleO [ radon_desertpassage_rAppin_0147.11.rar ] - Subida Duplicada